Спленомегалия

Спленомегалия – увеличение селезенки